Din ce an se plateste impozit pe terenurile extravilane? Detalii importante!

Vânzarea terenurilor agricole este o tranzacție comună în România, afectată de diverse reglementări fiscale care influențează atât vânzătorii, cât și cumpărătorii. Conform Legii nr. 17/2014, fermierii care decid să vândă terenuri agricole sunt obligați să plătească un impozit pe venit, calculat pe baza sumei obținute din această vânzare. Procesul de calcul și colectare a impozitului implică mai mulți actori și etape, fiecare având rolul său precis în conformitate cu legislația fiscală în vigoare.

Calculul și plata impozitului

Impozitul pe venit pentru vânzarea terenurilor agricole se bazează pe valoarea totală obținută din tranzacție. Calculul acestuia este simplu: un procent specific se aplică sumei de bani primite de vânzător. Acest procent variază în funcție de condițiile prevăzute de lege și de particularitățile tranzacției. De exemplu, dacă terenul a fost deținut pentru o perioadă mai lungă, procentul de impozitare poate fi diferit.

O dată ce suma impozitului este determinată, responsabilitatea colectării revine notarului public care gestionează tranzacția. Notarul colectează impozitul în momentul autentificării actului de vânzare-cumpărare și are obligația de a-l vira la bugetul de stat. Acest proces trebuie să fie completat până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost efectuată tranzacția, asigurând astfel că toate procedurile fiscale sunt respectate la timp.

Plata impozitului poate fi efectuată în mai multe moduri, fiecare oferind o anumită flexibilitate vânzătorului. Cele mai comune metode sunt plata în numerar sau prin transfer bancar, direct la notar. Alegerea metodei de plată depinde de preferințele și posibilitățile vânzătorului. Este crucial ca această plată să fie realizată în mod corect și la timp pentru a evita penalități și pentru a asigura legalitatea întregului proces de vânzare.

Excepții și particularități

Unele dintre aspectele legate de impozitarea terenurilor agricole sunt mai puțin evidente și merită discutate pentru a înțelege pe deplin complexitatea acestui subiect. Deși majoritatea vânzărilor de terenuri sunt supuse impozitării, există cazuri speciale unde regulile se modifică. O astfel de situație este cea a terenurilor agricole care nu sunt considerate „imobile agricole” conform clasificării cadastrale. Acestea pot fi, de exemplu, terenuri cu destinație mixtă, unde activitatea agricolă se îmbină cu cea rezidențială sau comercială, caz în care tratamentul fiscal poate diferi.

De asemenea, este important de știut că vânzările de terenuri între membrii de familie pot beneficia de facilități fiscale, cum ar fi scutiri sau reduceri de impozit, în funcție de gradul de rudenie și de frecvența tranzacțiilor. Această particularitate ajută la păstrarea terenurilor agricole în cadrul aceleiași familii, fără a impune o povară fiscală excesivă la fiecare transfer de proprietate între rude.

O altă particularitate este legată de terenurile agricole închiriate. În cazul în care proprietarul decide să vândă terenul pe durata unui contract de arendă, arendașul are dreptul de preempțiune, adică prioritate la cumpărare, condiție care poate influența atât prețul, cât și impozitarea. Dacă vânzarea se realizează către un arendaș, procedurile fiscale pot fi diferite, facilitând astfel tranzacția și menținând stabilitatea activităților agricole pe respectivul teren.

Este esențial pentru oricine este implicat în tranzacționarea terenurilor agricole să fie conștient de aceste excepții și particularități, pentru a naviga corespunzător prin peisajul fiscal și pentru a evita surprizele neplăcute care pot apărea din necunoașterea detaliilor specifice fiecărui caz în parte.

Conformitate fiscală în tranzacțiile agricole

Reglementările fiscale privind vânzarea terenurilor agricole sunt detaliate în Ordinul comun al Ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al Ministrului finanțelor nr. 396/2022/883/2023. Acest document stabilește cadrul legal și procedural pentru colectarea și declararea impozitelor, asigurându-se că toate părțile implicate în tranzacția de terenuri agricole își îndeplinesc obligațiile fiscale în mod corespunzător.

Vânzarea terenurilor agricole implică nu doar un acord între vânzător și cumpărător, ci și o serie de obligații fiscale care trebuie gestionate cu atenție și precizie. Cunoașterea acestor reguli nu doar că facilitează desfășurarea corectă a tranzacțiilor, dar ajută și la evitarea posibilelor complicații legale sau financiare pe termen lung.