In ce conditii se da ajutor de inmormantare de la serviciu

Ajutorul de deces reprezintă o formă de sprijin financiar acordată în urma pierderii unei persoane apropiate, fiind destinat acoperirii unei părți din cheltuielile ocazionate de înmormântare. Acesta este suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat și se acordă la cerere, pe baza unor criterii bine stabilite, care urmăresc să ajute familia îndoliată să depășească mai ușor povara financiară a momentului.

Procedura de acordare a ajutorului de deces

Procedura de acordare a ajutorului de deces implică mai mulți pași esențiali și este important să fie respectate toate cerințele pentru a primi sprijinul financiar. În primul rând, solicitantul trebuie să completeze o cerere specifică, disponibilă la Casa de Pensii sau pe site-ul instituției respective. Această cerere trebuie să fie completată cu atenție, incluzând toate datele necesare și semnătura solicitantului.

După completarea cererii, este necesar să se prezinte certificatul de deces al persoanei decedate. Acesta trebuie să fie în original și copie, pentru a fi verificat și înregistrat de către instituție. Certificatul de deces este un document oficial emis de autoritățile competente și confirmă decesul persoanei în cauză, fiind indispensabil pentru procesarea cererii de ajutor.

Beneficiarul ajutorului de deces este persoana care a suportat efectiv cheltuielile de înmormântare. Pentru a dovedi acest lucru, solicitantul trebuie să aducă facturi și chitanțe care atestă achizițiile făcute pentru înmormântare. Aceste documente includ, de obicei, costurile pentru sicriu, servicii funerare, transport funerar și alte cheltuieli asociate. Este important ca toate documentele să fie prezentate atât în copie, cât și în original, pentru a fi verificate și autentificate de către Casa de Pensii.

Una dintre cerințele esențiale este ca solicitantul să depună o declarație pe proprie răspundere, în care să specifice că a suportat costurile de înmormântare. Această declarație trebuie să fie semnată și datată, iar în unele cazuri poate fi necesară autentificarea ei la notar.

După depunerea cererii și a documentelor necesare, Casa de Pensii va procesa solicitarea și, în cazul în care toate condițiile sunt îndeplinite, va aproba acordarea ajutorului de deces. Termenul de soluționare poate varia, dar de obicei nu depășește 30 de zile lucrătoare de la data depunerii complete a dosarului.

Ajutorul de deces se acordă o singură dată pentru fiecare deces și doar unui singur solicitant. De aceea, este crucial ca toate documentele să fie corect completate și depuse în timp util, pentru a evita întârzieri sau refuzuri. În cazul în care există neclarități sau probleme în procesul de depunere a cererii, persoanele interesate pot solicita asistență de la Casa de Pensii sau de la alte instituții abilitate să ofere suport în astfel de situații.

Cine poate solicita ajutorul de deces?

Conform legislației în vigoare, mai multe categorii de persoane pot solicita ajutorul de deces. În primul rând, soțul supraviețuitor are acest drept. În cazul în care soțul nu mai este în viață sau nu poate să facă cererea, copiii decedatului, indiferent de vârstă, pot solicita ajutorul. Aceștia trebuie să fie în întreținerea părinților la momentul decesului pentru a fi eligibili. Părinții sau bunicii decedatului au, de asemenea, dreptul de a solicita ajutorul de deces, în special dacă aceștia au suportat cheltuielile de înmormântare.

Tutorele legal sau curatorul persoanei decedate are dreptul să ceară ajutorul de deces, în special în cazurile în care decedatul nu mai are rude apropiate sau acestea nu pot să facă cererea. Orice altă persoană care poate dovedi, prin documente justificative, că a suportat cheltuielile de înmormântare, poate solicita ajutorul de deces. Aceasta include prieteni apropiați sau colegi de muncă ai decedatului care au preluat responsabilitatea organizării funeraliilor.

Este esențial ca persoana care solicită ajutorul de deces să prezinte documente justificative care să ateste cheltuielile făcute. Aceste documente pot fi facturi, chitanțe sau orice alt tip de înscrisuri care dovedesc achizițiile necesare pentru înmormântare. Fără aceste dovezi, cererea poate fi respinsă de Casa de Pensii, instituția responsabilă pentru procesarea acestui ajutor.

În situația în care mai multe persoane ar putea solicita ajutorul, legislația prevede că acesta se acordă unei singure persoane. Astfel, este important ca familia să se organizeze și să stabilească cine va face cererea și va prezenta documentele necesare. În acest fel, se evită complicațiile și întârzierile în procesul de acordare a ajutorului de deces.

Stabilirea cuantumului ajutorului de deces

Cuantumul ajutorului de deces este stabilit anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Pentru anul 2024, valorile stabilite sunt de 7.567 lei pentru asigurat sau pensionar și 3.784 lei pentru un membru de familie al asiguratului sau pensionarului. Aceste sume sunt menite să acopere o parte semnificativă a costurilor necesare pentru organizarea unei înmormântări.

Aspecte fiscale și deduceri pentru angajatori

Ajutoarele de înmormântare nu sunt considerate venituri impozabile, conform art. 76 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal. Sumele primite de la angajator sau de la stat pentru aceste ajutoare nu sunt supuse impozitului pe venit. Totuși, pentru ca aceste ajutoare să fie deductibile pentru angajator, ele trebuie să fie specificate în contractul de muncă sau în regulamentul intern al companiei. Astfel, angajatorii trebuie să fie atenți la includerea acestor prevederi în documentele oficiale ale firmei.

Cheltuielile pentru acordarea ajutorului de înmormântare pot fi considerate deductibile pentru angajator, dar există o limită. Aceasta este de până la 5% din valoarea cheltuielilor cu salariile personalului. De exemplu, dacă o companie are cheltuieli salariale totale de 1.000.000 de lei pe an, poate deduce până la 50.000 de lei pentru ajutoarele de înmormântare acordate angajaților. Această măsură permite angajatorilor să sprijine financiar angajații lor, fără a suporta un impact semnificativ asupra bugetului firmei.

În practică, acest sprijin financiar oferit de angajatori poate face o diferență semnificativă pentru angajați în momentele dificile. Angajatorii care prevăd astfel de ajutoare în regulamentele interne și le includ în cheltuielile deductibile demonstrează o preocupare reală pentru bunăstarea angajaților lor. Pe lângă beneficiul financiar imediat, acest sprijin poate crește și loialitatea și moralul angajaților, știind că compania lor este alături de ei în momentele de nevoie.

Este esențial pentru angajatori să fie bine informați despre reglementările fiscale și să colaboreze cu specialiști în fiscalitate pentru a se asigura că beneficiază pe deplin de deducerile disponibile. Astfel, pot sprijini angajații eficient și legal, fără a se expune riscurilor fiscale. Implementarea corectă a acestor măsuri poate aduce beneficii atât pentru angajați, cât și pentru angajatori, contribuind la un mediu de muncă mai suportiv și mai stabil.

Pregătiți pentru momentele grele

Ajutorul de deces rămâne o măsură importantă de sprijin social pentru cei afectați de pierderea unei persoane apropiate, acoperind parțial cheltuielile necesare pentru înmormântare. Procesul de acordare a acestui ajutor este bine reglementat, oferind acces la fonduri într-un mod organizat și echitabil. Este esențial ca beneficiarii să fie bine informați despre documentația necesară și despre pașii de urmat pentru a beneficia de acest sprijin în momentele dificile prin care trec.

Este recomandat ca toate persoanele care se pot confrunta cu astfel de situații să consulte periodic legislația și să se informeze despre orice modificări legislative care pot influența modul de acordare și cuantumul ajutorului de deces. Informarea corectă și la timp poate face diferența în gestionarea eficientă a acestor momente critice.