Revisal verificare angajat: ghid complet pentru a-ti controla vechimea

În lumea resurselor umane, managementul corespunzător al documentației angajaților este esențial nu doar pentru conformitatea cu legea, ci și pentru asigurarea unei relații de muncă transparente și de încredere între angajat și angajator. De la verificarea înregistrării contractelor de muncă în Revisal, până la gestionarea dosarelor personale ale angajaților, fiecare pas trebuie abordat cu rigurozitate și atenție.

Importanța verificării înregistrării contractului de muncă

Verificarea înregistrării contractului de muncă în Revisal este un pas esențial nu doar pentru conformitatea legală, ci și pentru protejarea drepturilor angajatului. Orice angajator este obligat să transmită către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) detalii esențiale despre fiecare angajat, inclusiv data angajării, poziția ocupată și salariul. Angajatul poate solicita angajatorului o copie a informațiilor transmise către ITM, incluzând numărul unic de înregistrare al contractului de muncă.

Un raport per salariat, eliberat prin aplicația Revisal, conține date importante care reflectă corectitudinea și transparența relației de muncă. Aceste date includ detalii precum data angajării, salariul brut lunar, data și motivele eventualelor suspendări ale contractului de muncă. Angajatul poate folosi acest raport pentru a verifica dacă datele înregistrate corespund cu ceea ce a fost convenit în contractul de muncă. Astfel, se poate asigura că nu există discrepanțe care ar putea afecta drepturile salariale sau alte beneficii.

Înregistrarea corectă a contractului de muncă și actualizarea periodică a datelor în Revisal sunt esențiale și pentru respectarea termenelor legale. Orice modificare în contract, cum ar fi schimbarea funcției sau a salariului, trebuie raportată către ITM într-un termen specific. Nerespectarea acestor termene poate atrage sancțiuni pentru angajator și poate crea probleme pentru angajat, în special în cazuri de litigii sau controale din partea autorităților.

De asemenea, angajatorul are obligația de a păstra un dosar personal pentru fiecare angajat, care să conțină toate documentele relevante, inclusiv contractul de muncă, acte adiționale și alte documente necesare. Acest dosar trebuie să fie disponibil pentru prezentare la solicitarea ITM, iar angajatul are dreptul de a primi copii ale documentelor din dosar, certificate pentru conformitate cu originalul. Această transparență este crucială pentru menținerea unei relații de muncă corecte și bazate pe încredere.

Obligațiile angajatorului și drepturile angajatului

Angajatorul trebuie să păstreze un dosar personal pentru fiecare angajat, conform articolului 8 din HG 500/2011. Acest dosar trebuie să includă contractul de muncă, acte adiționale, documente de studii și alte documente relevante. Angajatorul este obligat să pună aceste documente la dispoziția ITM la solicitare. Mai mult, angajatul poate cere copii ale acestor documente, iar angajatorul trebuie să le elibereze în termen de 15 zile, certificate pentru conformitate cu originalul.

Angajatorul are obligația să păstreze dosarele personale și registrul electronic în condiții de siguranță, conform Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor. Nerespectarea acestor obligații poate duce la sancțiuni și responsabilitate pentru eventualele prejudicii cauzate angajaților. Este esențial ca angajatorul să implementeze măsuri adecvate de securitate pentru a proteja informațiile personale ale angajaților.

Noi reglementări și beneficii pentru angajați în 2023

Anul 2023 aduce o serie de modificări legislative semnificative care influențează direct beneficiile și drepturile angajaților. Una dintre cele mai notabile schimbări este introducerea indemnizației de mobilitate neimpozabilă. Aceasta este menită să sprijine angajații care se mută pentru a fi mai aproape de locul de muncă, fără ca această indemnizație să fie supusă impozitării. Astfel, angajații pot beneficia de un sprijin financiar suplimentar fără povara fiscală adițională.

Un alt aspect important în 2023 este stabilirea unui nou plafon pentru avantajele salariale neimpozabile. Aceasta înseamnă că anumite beneficii oferite de angajatori, cum ar fi tichetele de masă, voucherele de vacanță sau alte stimulente, vor avea un plafon mai mare până la care nu vor fi impozitate. Astfel, angajații pot primi mai multe beneficii fără să fie necesară deducerea impozitului pe venitul personal, ceea ce crește efectivul net al remunerației lor.

Legislația actualizată aduce și clarități procedurale pentru situațiile în care angajatorul nu poate elibera documentele solicitate de angajat. Acum, angajații au posibilitatea de a solicita direct de la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) adeverințele de care au nevoie. ITM-ul este obligat să elibereze aceste documente într-un termen de 15 zile lucrătoare, asigurându-se astfel că angajații nu sunt dezavantajați în cazuri de neconformitate ale angajatorilor.

Pe lângă acestea, noile reglementări includ și măsuri menite să crească flexibilitatea în relațiile de muncă. De exemplu, sunt prevăzute condiții mai clare pentru telemuncă și munca la distanță, oferind angajaților și angajatorilor un cadru legal bine definit pentru aceste forme de muncă. Aceste măsuri vin în sprijinul adaptării la noile realități economice și tehnologice, facilitând un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală.

Modificările legislative din 2023 aduc beneficii semnificative pentru angajați, de la avantaje salariale neimpozabile la noi proceduri pentru obținerea documentelor necesare. Aceste schimbări sunt menite să creeze un mediu de muncă mai flexibil și mai echitabil, oferind sprijin concret angajaților în diverse situații. Este esențial ca atât angajatorii, cât și angajații să fie informați și să înțeleagă aceste noi reglementări pentru a beneficia pe deplin de ele.

Aspecte specifice pentru situații particulare ale angajaților

Legislația muncii adresează și situații specifice, cum ar fi abordarea cazului unui angajat cu normă întreagă și funcție de bază, care se află în concediu pentru creștere copil. În această situație, angajatorul trebuie să știe că salariatul are dreptul la suspendarea contractului de muncă pe perioada concediului, în conformitate cu prevederile legale. Este esențial ca angajatorul să înregistreze această suspendare în Revisal și să informeze ITM-ul corespunzător. De asemenea, angajatul are dreptul la o indemnizație pentru creșterea copilului, care este plătită din fondurile de asigurări sociale.

O altă situație particulară este calculul salariului pentru un angajat care a lucrat doar 2 zile într-o lună. În acest caz, salariul se calculează proporțional cu numărul de zile lucrate. Dacă angajatul are un salariu lunar fix, acesta va fi împărțit la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă și înmulțit cu numărul de zile efectiv lucrate. Și în acest caz, angajatorul are obligația de a reține și de a plăti contribuțiile sociale (CAS și CASS) corespunzătoare, chiar dacă angajatul a lucrat doar pentru o perioadă scurtă.

În ceea ce privește concediile medicale, există anumite coduri de concediu medical care necesită avizul medicului expert. Acestea includ, de exemplu, concediile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli grave sau accidente de muncă. Angajatorul trebuie să se asigure că toate documentele necesare sunt completate corect și că sunt obținute avizele necesare înainte de a aproba concediul medical. Aceasta ajută la evitarea eventualelor probleme legale și asigură că angajatul primește toate beneficiile la care are dreptul.

Legislația muncii mai prevede și alte situații particulare, cum ar fi angajarea persoanelor cu dizabilități, care beneficiază de anumite facilități și protecții suplimentare. Angajatorii trebuie să fie conștienți de aceste prevederi și să le aplice corect pentru a respecta drepturile acestor angajați și pentru a evita sancțiunile legale.

Verificați vechimea cu încredere și precizie

Prin înțelegerea și aplicarea corectă a legislației muncii, angajatorii și managerii de HR pot nu doar să evite potențialele litigii, dar și să creeze un mediu de lucru bazat pe respect și încredere. Beneficiile ghidurilor și caietelor de lucru specializate sunt inestimabile în acest proces, oferind suportul necesar pentru navigarea eficientă în complexitatea reglementărilor de muncă. Prin informare și conformitate, se pot construi relații de muncă durabile și benefice pentru toate părțile implicate.