Tot ce trebuie sa stii despre TVA la incasare in 2024

În 2013, România a adoptat un nou sistem de TVA la încasare, conceput pentru a îmbunătăți gestionarea fluxurilor de trezorerie atât pentru întreprinderile mici, cât și pentru stat. Acest sistem permite amânarea plății și deducerii TVA până la momentul încasării efective a sumelor de la clienți și până la plata furnizorilor, reprezentând o schimbare semnificativă față de metoda standard de calcul și plată a TVA.

Scopul și definiția sistemului

Sistemul de TVA la încasare a fost creat pentru a ajuta companiile mici să gestioneze mai bine banii și pentru a îmbunătăți colectarea taxelor de către stat. În mod normal, firmele plătesc TVA când emit facturi, chiar dacă nu au primit încă banii de la clienți. Cu noul sistem, firmele plătesc TVA doar când primesc efectiv banii. Asta înseamnă că firmele nu trebuie să scoată bani din buzunar pentru TVA înainte să încaseze banii de la clienți. În același timp, firmele pot deduce TVA doar când plătesc furnizorii, nu când primesc facturile. Asta face ca gestionarea banilor să fie mai ușoară pentru firme mici, care de multe ori au probleme cu fluxul de numerar.

Acest sistem este important pentru că ajută firmele mici să nu mai amâne plățile sau să se împrumute pentru a plăti TVA. Așa, firmele pot folosi banii pentru alte cheltuieli urgente sau pentru investiții. Pe de altă parte, statul poate monitoriza mai eficient plățile și încasările de TVA, reducând riscul de neplată sau de fraudă. Astfel, statul se asigură că TVA-ul este colectat corect și la timp.

Definirea clară a acestui sistem este esențială pentru ca toate părțile implicate să înțeleagă cum funcționează și ce obligații au. Este important ca firmele să știe că trebuie să țină evidența exactă a momentului în care primesc banii și când plătesc facturile. Doar așa se poate asigura că TVA-ul este calculat și plătit corect. Totodată, firmele trebuie să fie conștiente că, dacă nu respectă regulile, pot pierde dreptul de a folosi acest sistem și pot fi sancționate.

Beneficiile sistemului de TVA la încasare

Principalii beneficiari ai acestui sistem sunt persoanele juridice impozabile, care acum pot negocia cu mai multă flexibilitate scadențele facturilor. Acest lucru poate ajuta la îmbunătățirea gestionării fluxului de numerar în cadrul companiilor, permițându-le să alinieze mai bine obligațiile fiscale cu realitățile financiare. În practică, companiile nu mai sunt obligate să plătească TVA către stat înainte de a încasa banii de la clienți, ceea ce reduce presiunea financiară. Riscul de a întârzia plățile către furnizori din cauza lipsei de lichidități este diminuat, deoarece TVA-ul este datorat doar în momentul în care sunt efectuate plățile.

Un alt beneficiu important este reprezentat de creșterea transparenței și a predictibilității financiare. Prin utilizarea sistemului de TVA la încasare, companiile pot avea o imagine mai clară asupra fluxurilor de numerar, ceea ce facilitează planificarea financiară și bugetarea. De asemenea, întreprinderile pot evita acumularea de datorii fiscale neașteptate, deoarece TVA-ul este calculat și plătit numai pe sumele efectiv încasate.

Pentru întreprinderile mici și mijlocii, acest sistem poate reprezenta o adevărată gură de aer proaspăt. În contextul unei economii în care accesul la finanțare poate fi limitat, amânarea plății TVA poate diminua necesitatea de a apela la credite sau alte forme de finanțare externă. Astfel, companiile pot folosi resursele interne pentru a-și dezvolta afacerea, a investi în noi proiecte sau a răspunde mai eficient cerințelor pieței.

Sistemul de TVA la încasare poate stimula relațiile comerciale. Furnizorii și clienții pot fi mai dispuși să colaboreze atunci când știu că partenerii lor de afaceri nu sunt împovărați de obligații fiscale imediate. Acest lucru poate duce la termeni de plată mai flexibili și la o colaborare mai strânsă între companii, contribuind astfel la creșterea și stabilitatea pieței.

Sistemul de TVA la încasare oferă multiple beneficii companiilor, de la îmbunătățirea fluxului de numerar și reducerea presiunii financiare, până la creșterea transparenței și a predictibilității financiare. Aceste avantaje contribuie la crearea unui mediu de afaceri mai stabil și mai favorabil pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din România.

Criterii de eligibilitate și procedura de aplicare

Pentru a fi eligibilă pentru sistemul de TVA la încasare, o companie trebuie să îndeplinească câteva condiții esențiale. În primul rând, entitatea trebuie să fie o persoană juridică impozabilă, cu sediul în România. Apoi, este necesar să fie deja înregistrată în scopuri de TVA. Un criteriu esențial este cifra de afaceri, care nu trebuie să depășească plafonul de 2.250.000 lei. Acest plafon se calculează pe baza totalului livrărilor de bunuri și prestări de servicii taxabile și/sau scutite de TVA, excluzând sumele înregistrate în scopuri informative și operațiunile pentru care locul livrării sau prestării este considerat în străinătate.

Procedura de aplicare pentru sistemul de TVA la încasare începe prin depunerea formularului 097. Acest formular trebuie completat și depus la autoritățile fiscale competente. Aplicarea efectivă a sistemului începe din prima zi a celei de-a doua perioade fiscale a anului următor celui în care a fost depus formularul. De exemplu, dacă formularul 097 este depus în 2022, sistemul va fi aplicabil începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din 2023.

Există și o opțiune tacită pentru continuarea aplicării sistemului de TVA la încasare. Aceasta este disponibilă pentru persoanele care se înregistrează în scop de TVA în timpul anului și aleg să opteze pentru acest sistem. În aceste cazuri, nu este necesară depunerea unui nou formular pentru a continua aplicarea sistemului, cu condiția ca cifra de afaceri să rămână sub plafonul de 2.250.000 lei.

Pe lângă aceste criterii de eligibilitate și procedura de aplicare, este important ca entitățile să monitorizeze continuu cifra de afaceri pentru a se asigura că rămân eligibile pentru sistemul de TVA la încasare. Dacă cifra de afaceri depășește plafonul de 2.250.000 lei, entitățile sunt obligate să notifice autoritățile fiscale prin depunerea formularului 097 și să înceteze aplicarea sistemului până la sfârșitul perioadei fiscale curente.

Calculul cifrei de afaceri pentru eligibilitate

Cifra de afaceri, în contextul eligibilității pentru TVA la încasare, se calculează prin includerea valorii totale a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii care sunt taxabile și/sau scutite de TVA. Aceasta înseamnă că trebuie să aduni toate veniturile din vânzările de produse și servicii care intră sub incidența TVA, indiferent dacă TVA-ul aplicabil este 19%, 9% sau 5%. De asemenea, trebuie să incluzi și veniturile din vânzările scutite de TVA, cum ar fi cele din domeniul medical sau educațional, dar care sunt considerate în cadrul cifrei de afaceri.

Totuși, există anumite excluderi importante care trebuie luate în considerare atunci când calculezi această cifră. În primul rând, sumele înregistrate în scopuri informative, cum ar fi avansurile încasate pentru livrări viitoare, nu se includ în acest calcul. De asemenea, operațiunile pentru care locul livrării sau prestării este considerat în străinătate nu se includ în cifra de afaceri. De exemplu, dacă o firmă din România livrează bunuri către o companie din Germania și locul livrării este considerat în Germania conform legislației TVA, valoarea acestei tranzacții nu se va include în cifra de afaceri calculată pentru eligibilitatea TVA la încasare.

Un alt aspect de reținut este perioada fără cod de înregistrare TVA. Dacă o entitate a desfășurat activități înainte de a fi înregistrată în scopuri de TVA, veniturile obținute în acea perioadă nu se includ în calculul cifrei de afaceri pentru eligibilitate. De exemplu, dacă o firmă a început activitatea în ianuarie, dar s-a înregistrat în scopuri de TVA abia în martie, doar veniturile obținute după luna martie vor fi luate în considerare.

Calculul cifrei de afaceri pentru eligibilitatea la sistemul de TVA la încasare este un proces detaliat care necesită o atenție deosebită la tipurile de venituri incluse și excluse. Este esențial să ai o evidență clară și detaliată a tuturor vânzărilor și să înțelegi exact care dintre acestea contribuie la cifra de afaceri relevantă pentru acest calcul.

Încetarea eligibilității și monitorizarea

Eligibilitatea pentru sistemul de TVA la încasare încetează în momentul în care cifra de afaceri a entității depășește plafonul de 2.250.000 lei. În această situație, firmele trebuie să notifice autoritățile fiscale despre modificarea statutului lor. Notificarea se face prin depunerea formularului 097 la ANAF. Această notificare trebuie realizată imediat după ce pragul a fost depășit pentru a evita eventualele sancțiuni sau penalități.

După depunerea formularului 097, entitatea trebuie să înceteze aplicarea sistemului de TVA la încasare până la sfârșitul perioadei fiscale curente. Aceasta înseamnă că, din momentul în care cifra de afaceri a depășit plafonul, compania va reveni la sistemul standard de TVA pentru toate operațiunile ulterioare. În acest sens, firmele trebuie să fie foarte atente la monitorizarea cifrei de afaceri pe tot parcursul anului fiscal pentru a evita surprizele neplăcute la finalul acestuia.

În ceea ce privește monitorizarea, companiile au la dispoziție mai multe instrumente pentru a urmări în timp real statusul lor de TVA la încasare. Unul dintre cele mai utile este serviciul online VerificareTVA.ro. Acesta permite verificarea rapidă și facilă a statusului de TVA al oricărei entități înregistrate în România. Prin intermediul acestui serviciu, firmele pot accesa informații actualizate și pot lua decizii informate în ceea ce privește gestionarea obligațiilor fiscale.

Pe lângă monitorizarea online, este recomandat ca firmele să mențină o evidență riguroasă a facturilor emise și încasate. Acest lucru le va ajuta să aibă o imagine clară asupra fluxurilor financiare și să se asigure că respectă toate cerințele legale impuse de sistemul de TVA la încasare. O gestionare corectă și transparentă a acestor aspecte va contribui la evitarea problemelor fiscale și la menținerea unei bune relații cu autoritățile fiscale.

Eficientizarea fiscală pentru întreprinderile mici

Sistemul de TVA la încasare reprezintă o facilitare importantă pentru întreprinderile mici din România, oferindu-le posibilitatea de a-și gestiona mai eficient fluxurile de trezorerie. Prin înțelegerea profundă a regulilor și beneficiilor acestui sistem, companiile pot maximiza avantajele oferite, contribuind la o mai bună stabilitate financiară și conformitate fiscală. Este esențial ca entitățile eligibile să fie proactive în gestionarea obligațiilor fiscale și să utilizeze resursele disponibile pentru monitorizarea continuă a acestui sistem.